Sweet Home Dalat
0%
Logo Sweet Home Dalat
palm palm

Amenity: Máy sấy tóc

Red House, nguyên căn 10 người tại Đà Lạt

Red House

Đáp ứng nhu cầu lưu trú 10 khách. Sweet Home Dalat có phòng Blue 1

Details

Prices start at: 1,800,000 per night


Yellow House, nguyên căn 6 người tại Đà Lạt

Yellow House

Đáp ứng nhu cầu lưu trú 6 khách. Sweet Home Dalat có phòng Yellow House

Details

Prices start at: 1,200,000 per night


Green House, nguyên căn 10 người tại Đà Lạt

Green House

Đáp ứng nhu cầu lưu trú 10 khách. Sweet Home Dalat có Green House

Details

Prices start at: 2,000,000 per night


White House, nguyên căn 6 người tại Đà Lạt

White House

Đáp ứng nhu cầu lưu trú 6 khách. Sweet Home Dalat có White House

Details

Prices start at: 1,200,000 per night


Phòng Chocolate, phòng 6 người tại Đà Lạt

Chocolate 2

Đáp ứng nhu cầu lưu trú 5 khách. Sweet Home Dalat có phòng Chocolate 2

Details

Prices start at: 800,000 per night


Phòng Chocolate, phòng 6 người tại Đà Lạt

Chocolate 1

Đáp ứng nhu cầu lưu trú 6 khách. Sweet Home Dalat có phòng Chocolate 1

Details

Prices start at: 800,000 per night


1 2 3
+

Kiểm tra phòng trống

Required fields are followed by *